kaart van de belgische kust met van links naar rechts: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge, Knokke-Heist

Het kustveiligheidsplan vandaag (klik op een gemeente voor meer info)

Het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID

 

… beschermt al wat jij liefhebt tegen de zee…

 

Vlaanderen heeft een kustlijn van 67 kilometer. Elke meter van onze relatief korte kustzone wordt intensief gebruikt. Onder de tien kuststeden en -gemeenten bevinden zich niet alleen belangrijke badplaatsen maar ook de twee belangrijke handelshavens Zeebrugge en Oostende met elk hun achterliggende industriegebieden. Er zijn ook de vier recreatieve jachthavens Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge en een aantal waardevolle natuurgebieden zoals de Westhoek, Ijzermonding, De Fonteintjes en het Zwin.

 

Een derde van de 67 kilometer lange kust is onvoldoende beschermd tegen de zogenaamde superstormen. Dat blijkt uit de studie voor het Masterplan Kustveiligheid die de afdeling Kust uitvoerde.


Moeten we onmiddellijk panikeren? NEEN. Is de dreiging reëel? JA. We kunnen niet langer wachten om ons voor te bereiden op het ergste. Klimaatswijziging, zeespiegelrijzing, extreem langdurige regenperiodes, uiterst hoge waterstanden, toename van zwaar stormweer, het zijn geen plaatjes uit een rampenfilm, het zijn beelden uit de realiteit van vandaag. Wij kunnen uitzonderlijke weersomstandigheden niet langer wegwuiven als een vorm van doemdenken.
Kan je je voorstellen hoe de kust er zou kunnen uitzien, hoeveel er van al de eerder genoemde waarden zou verdwijnen als een zeer zware storm zich zou aandienen met een stormvloed die zwaarder is dan deze van 1953? Die kans bestaat als wij blijven doen alsof het allemaal een ver-van-mijn-bedshow is.

 

De kust, alle bewoners, bezoekers en passanten, al wie er werkt, al het hebben en houden van deze mensen, hun woningen en bedrijven, kortom, al wie er woont en al wat er aanwezig is, moet beschermd worden tegen de zee.

De afdeling Kust onderzocht hoe ze onze kust kan beschermen tegen zeer zware stormen. Het Masterplan Kustveiligheid is het resultaat van deze studie. De 10 Vlaamse kustgemeenten hebben zich akkoord verklaard met het MASTERPLAN KUSTVEILIGHEID voor versterking van de zeewering en ook de Vlaamse Regering keurde dit masterplan goed op 10 juni 2011.

 

Ben je benieuwd welke maatregelen de afdeling Kust in jouw gemeente of stad zal uitvoeren? Klik dan hier door naar de pagina van je eigen gemeente of stad.

 

 

logo: Vlaamse Overheid

logo: Maritieme Dienstverlening en Kust

link naar de site van Afdeling Kust - nieuw venster

site by Magenta & Tales